Każdy obraz to dzieło sztuki

W filmie „Twój Vincent” uczestniczyłam w pierwszym szkoleniu malarzy na animatorów i dowiodłam moich umiejętności w tym zakresie, zarówno sobie jak i prowadzącym projekt w zaskakująco szybkim tempie. Trzecie – ostatnie szkolenie naboru malarzy do filmu prowadziłam już ja. Przez dwa lata nadzorowałam powstające animacje malarskie, prowadząc zespół malarzy tu w Polsce, w studio w Gdańsku. Przy filmie „Chłopi”, który również jest projektem międzynarodowym, mieliśmy oddziały w Kijowie, Wilnie i Belgradzie. Początkowo supervisorowałam oddział w Serbii, natomiast wzywał mnie inny aspekt tworzenia tego filmu – mianowicie dogłębne studiowanie przepięknego malarstwa młodopolskiego, które uwielbiam.