Nad ranem

Lato 2014. W studiu filmów animowanych Breakthrufilms pracowałam nad ujęciami w technice malarskiej animacji poklatkowej nad trzyminutowym teledyskiem przedstawiającym losy zakochanej w sobie dwójki młodych ludzi, których uczucie przerywa wojna.

“Od mego serca do twego droga jak listek długa” – pisał Tadeusz Gajcy w swoim wierszu “Nad ranem”.To właśnie ten utwór tak bardzo zainspirował Marka Wińskiego, że postanowił napisać muzykę do słów wybitnego poety. Utwór zaśpiewał wokalistka rockowy Szymon Goldberg, w przeszłości związany m.in. z zespołem Pudelsi.

Summer 2014. In the Breakthrufilms animated film studio, I worked on shots in the technique of stop-motion painting on a three-minute video showing the fate of two young people in love with each other, whose feelings are interrupted by war.

“From my heart to your path like a leaf long” – wrote Tadeusz Gajcy in his poem “Nad ranem”. It was this piece that inspired Marek Wiński so much that he decided to write music to the words of an outstanding poet. The song was sung by rock singer Szymon Goldberg, in the past associated with Pudelsi band.